A_Overgang_RISK_NO

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
58 2 (A4S1 or A4S2) and A25S6
52 2 (A4S1 or A4S2) and A31S6

Svartittel:

Brødtekst:

Etter at du eventuelt har oppregulert inngangsverdien kan du foreta  RISK regulering av inngangsverdien.