A_Overgang_RISK_Utl

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
59 2 (A4S3 or A4S4) and A25S6
53 2 (A4S3 or A4S4) and A31S6

Svartittel:

Brødtekst:

Etter at du eventuelt har oppregulert inngangsverdien kan du vurdere muligheten for å foreta en RISK regulering av inngangsverdien.