A_Salg_Arv

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
31 2 A14S11

Svartittel:

Brødtekst:

Ingen gevinst eller tapsberegning når aksjer gis bort i arv eller gave

Når du gir bort aksjer i arv eller gave skal det ikke foretas noen gevinst eller tapsberegning.

Fra og med 2014 ble arveavgiftsloven opphevet og det ble innført et kontinuitetsprinsipp ved arv og gave. Kontinuitetsprinsippet går ut på at etterfølgeren skal overta arvelaters/givers skatteposisjoner.

Du bør finne den opprinnelige inngangsverdien som du hadde når du anskaffet aksjene og gi informasjon til arvtager / gavemottager. Gevinst og tapsberegning vil skje når mottager en gang i fremtiden selger aksjene.