A_Salg_Eks_GaveKjøpSalg

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
69 3 A14S2
63 3 A14S2

Svartittel:

Brødtekst:

Eksempler på fastsetting av Inngangsverdi/Utgangsverdier ved Gavekjøp/Gavesalg

Her følger to eksempler på fastsetting av inngangsverdi og utgangsverdi ved gavekjøp/gavesalg:

Eksempel 1

Er overdragers inngangsverdi 100, omsetningsverdien ved gavesalget 250 og salgssummen er 150, vil overdrager bli skattlagt for en gevinst på 50.

Overdragers gevinst på 50 skal imidlertid legges til inngangsverdien slik at erverver får en inngangsverdi på 150 og overtar en latent gevinst på 100. Verdistigningen skattlegges således bare en gang.

Eksempel 2:

Overdragers inngangsverdi på gjenstanden er 500, og omsetningsverdien har sunket til 400 på gavesalgstidspunktet. Overdrager selger gjenstanden til erverver for 250. Overdrager kan ikke kreve fradrag for gaveelementet på 150 (400 – 250), men kan kreve fradrag for sitt reelle tap som er 100 (differansen mellom inngangsverdien (500) og omsetningsverdien (400)).

Det skal her foretas en reduksjon i den inngangsverdi erverver overtar. I eksemplet over vil erverver overta overdragers inngangsverdi på 500, fratrukket tapet på 100 som overdrager får fradrag for.