A_Salg_Fisjon_No

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
3 2 A14S4 and (A4S1 or A4S2)

Svartittel:

Brødtekst:

Er en fisjon skattefri eller skattepliktig

En fisjon er skattefri dersom fisjonen er gjennomført etter særskilte regler i skatteloven. . Selskapene må oppfylle vilkårene i loven for at fusjonen skal være skattefri. Det ligger utenfor veilederen å vurdere om en fisjon er skattefri eller ikke. Dersom fisjonen er skattefri må selskapet velge at fisjonen skal behandles skattefritt for alle aksjonærer.

Hva gjør du i veilederen dersom fisjonen var skattefri

Dersom fisjonen regnes som skattefri regnes ikke aksjene som realisert. Du skal ikke foreta en skattemessig gevinst eller tapsberegning. Hvis du finner ut at dette er tilfelle, kan du gå tilbake i veilederen og krysse av for at beholdningen ikke er blitt redusert. Vær oppmerksom på at det finnes typer av fisjon der deler av aksjene regnes som realisert mens det resterende ikke er realisert.

Hva gjør du i veilederen dersom fisjonen var skattepliktig

Dersom du finner ut at fisjonen regnes som skattepliktig, kan du gå tilbake i veilederen og velge at aksjene er solgt. Da er det verdien av aksjene på tidspunktet for fisjonen som regnes som salgsvederlaget.

Ønsker du mer informasjon se SkatteABC.