A_Salg_Gavesalg

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
68 2 A14S2
62 2 A14S2

Svartittel:

Brødtekst:

Fastsetting av utgangsverdi når selskapet er solgt med rabatt gjennom gavesalg

Når aksjer overdras ved gavesalg skal utgangsverdien som utgangspunkt settes til det beløpet aksjene ble solgt for. Denne regelen gjelder kun dersom det ligger en gavehensikt som begrunnelse for at aksjene er solgt med rabatt. Dersom rabatten skyldes andre forhold må du gå tilbake i veilederen og velge salg av aksjer til full pris.

Det gjelder derimot ett unntak dersom denne salgsverdien fører til at du får ett skattemessig fradrag i Skattemeldingen. Du kan nemlig ikke fradragsføre ett tap som skyldes at du har solgt aksjer med gavehensikt, da kan du maksimalt fradragsføre forskjellen mellom den markedsbasert omsetningsverdien på aksjene i dag og inngangsverdien på aksjene. Du kan nemlig ikke kreve fradrag for gaveelementet.

Det er viktig gå legge merke til at den som har kjøpt aksjene av deg med gaveelement skal få den samme inngangsverdien som du hadde, tillagt den skattepliktige gevinsten eller fratrukket det fradragsberettigete tapet som du fører i Skattemeldingen i år.