A_Salg_Innløs_LikAlle

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
1 2

Svartittel:

Brødtekst:

Innløsning av aksjer uten endring av eierposisjon

Innløsning av aksjer uten at eierposisjonene i selskapet blir reelt endret, anses ikke som realisasjon av aksjene. Det betyr at det ikke skal foretas noen gevinst eller tapsberegning.

Dersom tilbakebetalingen overstiger innbetalt kapital vil den resterende betalingen regnes som utbytte fra selskapet.

Hvordan skattlegges innbetalt kapital

Tilbakebetaling av innbetalt kapital er en skattefri utbetaling fra selskapet. Det forutsetter at selskapet ikke har betalt ut mer penger til deg enn det som opprinnelig er betalt inn på aksjene.

Du er ansvarlig for å dokumentere at utbetalingen stemmer med tidligere innbetalt kapital på aksjene. Du må kunne legge frem dokumentasjonen om vi spør.

Vær oppmerksom på at dersom utbetalingen skulle vært skattemessig behandlet som utbytte, kan du bli ilagt tilleggsskatt. Lenger ned på svarsiden finner du informasjon om reglene for klassifisering av tilbakebetaling av innbetalt kapital.

Dette gjør du for å gå videre i veilederen

Du må gå tilbake i veilederen til spørsmålet "Har du fått utbetaling fra selskapet". Her må du velge at du har fått penger fra selskapet, så må du i neste spørsmål velge at du har mottatt tilbakebetaling av innbetalt kapital. Dersom utbetalingen overstiger innbetalt kapital på aksjene må du velge at du har mottatt både utbytte og innbetalt kapital.