A_Salg_Innløsning

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
72 2 A14S8
66 2 A14S8

Svartittel:

Brødtekst:

Fastsetting av utgangsverdi når aksjene er tvangsinnløst eller innløst på annen måte

Utgangsverdi settes til den utbetalingen du mottar ved innløsningen.