A_Salg_Nedskr_Redus

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
74 2 A14S9 and A21S3
68 2 A14S9 and A21S3

Svartittel:

Brødtekst:

Fastsetting av utgangsverdi når aksjekapitalen er nedskrevet med etterfølgende nytegning av aksjer

Når du får redusert din eierinteresse ved at du får nedskrevet en større andel av den totale aksjekapitalen i selskapet enn du har tegnet deg for gjennom nytegningen, skal en tilsvarende andel anses skattemessig solgt. Den del av eierandelen som er i behold overføres til inngangsverdien på de nye aksjene. Utgangsverdien settes til 0 for de aksjene som anses som solgt.

Her må du beregne en andel av din totale inngangsverdi som kjøpsverdi på aksjene som du vil ha fradragsrett på.