A_Salg_Nedskr_Redus_Eks

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
75 2 A14S9 and A21S3
69 2 A14S9 and A21S3

Svartittel:

Brødtekst:

Eksempel på beregning av hvor stor andel av Inngangsverdien som kan fradragsføres

Et selskap har før innløsning 100 aksjer, der aksjonærene A og B eier 50 aksjer (50 %) hver. Inngangsverdien per aksje er kr 5 000. De skriver ned aksjekapitalen til null, med etterfølgende oppskrivning. I forbindelse med oppskrivningen tegner A seg for 80 aksjer a kr 4 000, mens B tegner seg for 20 aksjer a kr 4 000. Etter oppskrivningen eier A 80 % av aksjene, mens B eier 20 %.

Opprinnelig eier

– A 50 aksjer a kr 5 000 = kr 250 000 (50 %)

– B 50 aksjer a kr 5 000 = kr 250 000 (50 %)

Aksjekapitalen skrives ned til kr 0.

Etter oppskrivningen eier

– A 80 aksjer a kr 4 000 = kr 320 000 (80 %)

– B 20 aksjer a kr 4 000 = kr 80 000 (20 %)

A øker sin eierandel fra 50 % til 80 %. I forbindelse med oppskrivningen har han betalt

kr 320 000. I tillegg skal han videreføre inngangsverdien på kr 250 000 på de opprinnelig

ervervede aksjene.

Inngangsverdien for A blir dermed kr 320 000 + kr 250 000 = kr 570 000 som fordeles på

de 80 aksjene.

B reduserer sin eierandel fra 50 % til 20 %. Det betyr at 40 % av den opprinnelige investeringen videreføres i forbindelse med ervervet av de nye aksjene (20 % = 40 % av 50). 40 % av kr 250 000 er kr 100 000. Kr 100 000 skal dermed videreføres på aksjene ervervet i forbindelse med oppskrivningen. I tillegg kommer innskuddet på kr 80 000. Inngangsverdi blir dermed kr 100 000 + kr 80 000 = kr 180 000 som fordeles på de 20 aksjene.

Gjennom B sin reduksjon av eierandelen fra 50 % til 20 %, anses 60 % av den opprinnelige

investeringen på kr 250 000 realisert i forbindelse med nedskrivningen. Dvs. B kan kreve fradrag for et tap på kr 150 000.