A_Salg_Nedskriv_Ikke_0

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
1 2

Svartittel:

Brødtekst:

Aksjekapitalen er blitt delvis nedskrevet

Når aksjekapitalen delvis er nedskrevet har det ikke skjedd noe som medfører en skattemessig gevinst eller tapsberegning.

Dette gjør du for å gå videre i veilederen

Du må gå tilbake i veilederen til spørsmålet "Har beholdningen blitt redusert?". Her velger du at beholdningen ikke er blitt redusert.