Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

A_Salg_Nedskriv_Økt

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
1 2 A21S1

Svartittel:

Brødtekst:

Økt eierandel i selskapet ved tegning av nye aksjer etter en nedskriving

Når din eierandel i selskapet har økt, regnes det skattemessig kun som om du har kjøpt nye aksjer.  Det skal ikke foretas skattemessig gevinst eller tapsberegning basert på nedskrivingen av aksjekapitalen.

Dette gjør du for å gå videre i veilederen

Du må gå tilbake i veilederen til spørsmålet "Har beholdningen blitt redusert?". Her velger du at beholdningen ikke er blitt redusert.