A_Salg_Nedskriv_Uendr

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
2 2 A21S2

Svartittel:

Brødtekst:

Uendret eierandel i selskapet ved tegning av nye aksjer etter en nedskriving

Når din eierandel i selskapet er uforandret etter nytegningen skal det ikke foretas skattemessig gevinst eller tapsberegning basert på nedskrivingen av aksjekapitalen.

Dette gjør du for å gå videre i veilederen

Du må gå tilbake i veilederen til spørsmålet "Har beholdningen blitt redusert?". Her velger du at beholdningen ikke er blitt redusert.