A_Salg_Nedskriving

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
73 2 A14S9 and A20S2
67 2 A14S9 and A20S2

Svartittel:

Brødtekst:

Fastsetting av utgangsverdi når aksjekapitalen er nedskrevet

Utgangsverdien settes til 0 når aksjekapitalen skrives ned til 0 uten at du har tegnet deg for nye aksjer.