Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

A_Salg_Solgt

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
67 2 A14S1
61 2 A14S1

Svartittel:

Brødtekst:

Fastsetting av utgangsverdi når aksjene er solgt

Utgangsverdi settes til det beløpet aksjene ble solgt for fratrukket salgskostnader som kurtasje.