A_Salg_Solgt

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
67 2 A14S1
61 2 A14S1

Svartittel:

Brødtekst:

Fastsetting av utgangsverdi når aksjene er solgt

Utgangsverdi settes til det beløpet aksjene ble solgt for fratrukket salgskostnader som kurtasje.