A_Skjerming_eks

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
65 3 not A25S1
59 3 not A31S1

Svartittel:

Brødtekst:

Eksempel på beregning av skjermingsfradrag.

Her beregnes skjermingsfradraget for en aksje som totalt ble kjøpt for 20.000 i år 2011. Aksjen selges i år 2014 etter en løpende utbyttebetaling.

2011

Skjermingsgrunnlag for aksjen = 20 000

Årets skjermingsfradrag: (20 000 x 1,5 %) = 300

Årets utbytte = 500

Skattepliktig utbytte: (500 – 300) = 200

Skjermingsfradrag som overføres til neste år = 0

2012

Skjermingsgrunnlag for aksjen: (20 000 + 0) = 20 000

Årets skjermingsfradrag: (20 000 x 1,1 %) = 220

Årets utbytte = 50

Skattepliktig utbytte: (50-220) = 0

Skjermingsfradrag som overføres til neste år: (220 – 50) = 170

2013

Skjermingsgrunnlag for aksjen: (20 000 + 170) = 20 170

Årets skjermingsfradrag: (20 170 x 1,1 %) = 222

Totalt akkumulert skjermingsfradrag: 170 + 222 = 392

Årets utbytte = 250

Skattepliktig utbytte: (250 – 392) = 0

Skjermingsfradrag som overføres til neste år: (392 – 250) = 142

2014 – Aksjene selges

Obs: Det beregnes ikke skjermingsfradrag i salgsåret da aksjonæren ikke er eier av aksjen per 31.12.

Her kommer tre forskjellige gevinstberegninger som baserer seg på tre forskjellige salgspriser på aksjene.

Gevinst/tapsberegning når salgspris på aksjene er 22 000

Salgspris: 22 000

Kjøpspris: 20 000

Gevinst før skjermingsfradrag (22 000 – 20 000) = 2 000

Ubenyttet skjermingsfradrag overført fra 2013 = 142

Skattepliktig gevinst (2000 – 142) = 1 696

Gevinst/tapsberegning når salgspris på aksjene er 20 100

Salgspris: 20 100

Kjøpspris: 20 000

Gevinst før skjermingsfradrag (20 100 – 20 000) = 100

Ubenyttet skjermingsfradrag overført fra 2013 = 142

Skattepliktig gevinst (100 – 142) = 0*

* Her kommer ikke hele det ubenyttede skjermingsfradrag til fradrag. Det resterende beløpet på 42 bortfaller ved realisasjonen.

Gevinst/tapsberegning når salgspris på aksjene er 19 500

Salgspris: 19 500

Kjøpspris: 20 000

Tap før skjermingsfradrag: (20 000 – 19 500) = 500

Ubenyttet skjermingsfradrag: Kan ikke benyttes til å øke ett tap

Fradragsberettiget tap = 500 **

** Skjermingsfradraget kan ikke benyttes til å øke et fradragsberettiget tap. Ubenyttet skjermingsfradrag på 142 bortfaller.