A_Skjermingsfradrag

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
63 2 not A25S1
57 2 not A31S1

Svartittel:

Brødtekst:

Hvordan beregne skjermingsfradraget

Skjermingsfradraget blir beregnet årlig fra 2006 og beregnes på følgende måte:

  • Hvert år økes skjermingsfradraget med (inngangsverdi + tidligere års ubenyttede skjermingsfradrag) x skjermingsrente.
  • Videre reduseres skjermingsfradraget hvert år med faktisk utbetalt utbytte, men aldri slik at den blir negativ.

Skjermingsrenten fastsettes årlig. Lengre nede i veilederen kan du velge å se på historiske skjermingsrenter fra 2006 og fram til i dag. Vær oppmerksom på at skjermingsfradraget beregnes ved utgangen av hvert år på aksjer i behold.