A_Utbytte_S

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
31 2 (A2S1 or A2S2) and not A25S1
37 2 (A2S1 or A2S2) and not A31S1
28 2 (A2S1 or A2S2) and (A37S2 or A37S3 or A37S4 or A37S5)

Svartittel:

Brødtekst:

Hvordan beregne skattemessig utbytte

Utbyttet skal beskattes i det året som generalforsamlingen vedtok utbytte. Har generalforsamlingen i selskapet vedtatt utbytte i året du sender Skattemeldingen for, men utbyttet først kommer til utbetaling året etter, skal hele utbyttet tas med på det året du sender Skattemeldingen for.

Skattemessig utbytte beregnes som: Utbyttebeløpet – Skjermingsfradraget. Dersom skjermingsfradraget er større enn aksjeutbytte, vil hele aksjeutbytte være skattefritt. Det skattepliktige beløpet føres i post 3.1.7 i Skattemeldingen.

Hvordan du kommer fram til skjermingsfradraget vises lengre nede i veilederen.