A_Utbytte_US

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
30 2 (A2S1 or A2S2) and A25S1
36 2 (A2S1 or A2S2) and A31S1
27 2 (A2S1 or A2S2) and A37S1

Svartittel:

Brødtekst:

Hvordan beregne skattemessig utbytte

Hele utbyttebetalingen er skattepliktig når du har mottatt utbytte for aksjer du har ervervet samme år som du mottok utbytte.

Har generalforsamlingen i selskapet vedtatt utbytte i året du sender Skattemeldingen for, men dette utbytte først kommer til utbetaling året etter, skal hele det vedtatte utbytte tas med på det året du sender Skattemeldingen for.

Dette førest i post 3.1.7 i Skattemeldingen.