Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

A_Utbytte_Utl

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
32 2 (A2S1 or A2S2) and (A4S3 or A4S4)
38 2 (A2S1 or A2S2) and (A4S3 or A4S4)
29 2 (A2S1 or A2S2) and (A4S3 or A4S4)

Svartittel:

Brødtekst:

Kan du kreve kreditfradrag for skatt betalt på utbytte i utlandet?

Generelt vil en utbytteskatt betalt i utlandet gi kreditfradrag på utbytteskatten i Norge.

For å kunne få kreditfradrag kreves det generelt:

  • At utbytteskatten til utlandet er fastsatt og betalt
  • At utbytteskatten blir tilordnet riktig skatteår
  • At utbytteskatten i utlandet er betalt korrekt i henhold til Norges skatteavtale med det gjeldende landet
  • At også den betalte skatten er med i beregningen av størrelse på utbytte

Hvor stort kreditfradrag du har krav på følger av norske skatteregler og inngått skatteavtalemellom Norge og det landet som du har betalt utbytteskatt til.

Oversikt over Norges skatteavtaler med utlandet kan du finne på regjeringens side: https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/skatteavtaler-mellom-norge-og-andre-stat/id417330/

For mer om refusjon av kildeskatt se Skatteetatens brev: http://www.skatteetaten.no/globalassets/taxnorway/2016/sfu/soknadskrav-for-personlige-aksjonarer.pdf