DC_Føre_GT

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
4 2 DC1S2 AND DC2S1
4 2 DC2S2 AND DC3S1

Svartittel:

Brødtekst:

Dette skal du føre i Skattemeldingen

Post

Beskrivelse

1.5.6

Her skal du huke av for "Ja"

3.1.12

Ved netto gevinst - "Annen Inntekt"

3.3.7

Ved netto tap – "Andre fradrag"