DC_Føre_GT_F

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
5 2 DC1S1 AND DC2S1
6 2 DC1S1 AND DC3S1

Svartittel:

Brødtekst:

Dette skal du føre i Skattemeldingen

Post

Beskrivelse

1.5.6

Her skal du huke av for "Ja"

3.1.12

Ved netto gevinst - "Annen Inntekt"

3.3.7

Ved netto tap – "Andre fradrag"

4.6.2

Markedsverdi CFD - " Annen formue utland "

4.6.2

Kontantbeholdning - "Annen formue utland"