DC_Føre_I

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
3 2 DC2S1 AND DC3S2

Svartittel:

Brødtekst:

Dette skal du føre i Skattemeldingen

Post

Beskrivelse

1.5.6

Her skal du huke av for "Ja"

4.6.2

Kontantbeholdning - "Annen formue utland"