DC_GT_Annet

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
12 2 DC2S1 AND DC3S5
14 2 DC3S1 AND DC4S5

Svartittel:

Brødtekst:

 

Om du har handlet CFDer igjennom andre enn de vi har listet opp, følger det her en generell forklaring på beregning av gevinst og tap. Det er viktig å være klar over at enkelte aktører som eksempelvis Saxobank og CMC Markets, bruker andre norske meglerhus til å fronte handelen i Norge. Om dette er tilfelle for din leverandør, vennligst gå tilbake i veiviseren og velg riktig underleverandør for en mer detaljert beskrivelse.

En CFD posisjon kan åpnes enten ved et kjøp, eller et salg (shorthandel). Gevinst og tap beregnes ved forskjellen mellom inngangsverdi og utgangsverdi.

I tillegg til ren gevinst og tap, må du ta hensyn til transaksjonskostnader. Disse skal trekkes fra i en netto gevinstberegning, eventuelt legges til i en netto tapsberegning. Transaksjonskostnader skal ikke trekkes fra før handelen er skattemessig realisert (lukket).

Når man holder en CFD kontrakt over natten påløper det et rentepåslag. Har du solgt (innehar en short posisjon) har du krav på rentegodtgjørelse. De akkumulerte rentene skal inngå ved beregningen av skattepliktig gevinst/tap.

Om underliggende aksje utbetaler utbytte i perioden du har holdt CFDen skal en kompensasjon tas hensyn til ved beregningen av skattepliktig gevinst/tap.

Finansaktører som tilbyr CFD-handel vil også tilby en årsrapport. Ta utgangspunkt i denne når du skal fylle inn gevinst og tap i skattemeldingen. Det er svært varierende praksis mellom de forskjellige finansaktørene i forhold til hvordan transaksjonskostnader, renter og eventuelt utbytte blir behandlet i forhold til gevinst og tapsberegning. Pass på at du får med deg alle relevante elementer ved en netto utregning.

Husk også å få med kontantbeholdningen og urealisert gevinst/tap under formuesposten 4.6.2 (Annen formue utland)

Dersom kontoen er i annen valuta enn norske kroner, kan du bruke gjennomsnittskursen for året for å finne korrekte skattemessige verdier i årsrapporten. Gjennomsnittlig valutakurs finner du blant annet på Norges Bank sine sider.