DC_GT_CMC

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
9 2 DC2S1 AND DC3S2
11 2 DC3S1 AND DC4S2

Svartittel:

Brødtekst:

 

CMC Markets tilbyr en årsrapport som heter "Årsrapport – pr 31 Desember".
På første side i tabellen «Sammendrag Stengte Transaksjoner»,  finner du netto skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap.

Beløpet fremkommer i raden og kolonnen som heter "Total".

Beløpet er vanligvis oppgitt i norske kroner, og har tatt hensyn til transaksjonskostnader, rentepåslag/rentegodtgjørelse og utbytte.

Total formuesverdien av CFD-kontrakter og kontantbeholdning finner du i "Sammendrag Kapital". Beløpet finner man i raden og kolonnen som heter "kontoverdi".

Om du har vært kunde lenge har du kanskje en konto på handelsplattformen «Marketmaker» i tillegg. Denne plattformen har egen rapport, og må eventuelt legges til. Rapporten fra «Marketmaker» heter "Client Annual Statement". På første side under «Total Profit And Loss»  finner du netto skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap.  Dersom beløpet står i parentes betyr det at du har et tap. For å finne innestående kontantbeholdning benytter du punktet "Total Cash Balance" øverst i rapporten. Beløpet er vanligvis oppgitt i norske kroner, og har tatt hensyn til transaksjonskostnader, rentepåslag/rentegodtgjørelse og utbytte.

Dersom kontoen er i annen valuta enn norske kroner, kan du bruke gjennomsnittskursen for året for å finne korrekte skattemessige verdier på gevinst/tap. For å finne korrekt formuesverdi benyttes valutakurs pr. 31.12. Kursene finner du blant annet på Norges Bank sine sider.