DC_GT_IG

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
10 2 DC2S1 AND DC3S3
12 2 DC3S1 AND DC4S3

Svartittel:

Brødtekst:

 

IG tilbyr en årsrapport som heter "Summary of Activity 01 JAN to 31 DEC".
På første side under posten «Sum of Transactions» finner du netto skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap.. Beløpet er vanligvis oppgitt i norske kroner, og har tatt hensyn til transaksjonskostnader, rentepåslag/rentegodtgjørelse og utbytte.

Husk også å få med kontantbeholdningen og urealisert gevinst/tap under formuesposten 4.6.2 (Annen formue utland)

Dersom kontoen er i annen valuta enn norske kroner, kan du bruke gjennomsnittskursen for året for å finne korrekte skattemessige verdier. Denne finner du blant annet på Norges Bank sine sider.