Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

DC_GT_Plus500

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
11 2 DC2S1 AND DC3S4
13 2 DC3S1 AND DC4S4

Svartittel:

Brødtekst:

 

Plus500 tilbyr en årsrapport som heter "Account Summary". Under avsnittet «Kontosammendrag» på linjen «Sum netto-F/T» (første side)  finner du netto skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap. Beløpet er vanligvis oppgitt i norske kroner, og har tatt hensyn til transaksjonskostnader, rentepåslag/rentegodtgjørelse og utbytte.

Husk også å få med kontantbeholdningen og urealisert gevinst/tap under formuesposten 4.6.2 (Annen formue utland)

Dersom kontoen er i annen valuta enn norske kroner, kan du bruke gjennomsnittskursen for året for å finne korrekte skattemessige verdier. Denne finner du blant annet på Norges Bank sine sider.