Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

DC_GT_Saxo

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
8 2 DC2S1 AND DC3S1
10 2 DC3S1 AND DC4S1

Svartittel:

Brødtekst:

Saxobank har egne årsrapporter som  kan brukes som grunnlag, men hvor man må legge sammen flere elementer for å få riktig gevinst/tap. Disse rapportene heter enten Årsregnskap eller Financial Statement. Om du har flere kontoer, må disse summeres for å få korrekt beløp.

For CFDer er det områdene "Activity in Margin Products" og "Client Activity" som er aktuell. Disse er uavhengige av hverandre, og man må dermed summere opp relevante poster for å få korrekte gevinst/taps-beregninger. Husk at du også må summere opp for flere konti om du har dette, eksempelet nedenfor er for en konto. Eksempelet er ikke uttømmende, men tar for seg de mest brukte postene.

Beregning av gevinst/tap:

"Activity in Margin Products" – Total

+ "Client Activity" – Cancel Client CFD Finance

+ "Client Activity" – [CFD Cash adjustment]

+ "Client Activity" – Adjustment fee

+ "Client Activity" – Cancel Interest

+ "Client Activity" – Client borrowing cost

+ "Client Activity" – Client CFD Finance (eller annen finanseringskostnad)

+ "Client Activity" – Renter/Interest

+ "Client Activity" – Exchange Fee

+ "Client Activity" – Service Billing Amounts

-  "Client Activity" – Corporate Actions – Witholding Tax (Negativt beløp som må legges til)

= Skattemessig gevinst/tap

 

Rapportene kan også inneholde beløp trukket i form av kildeskatt på utbyttekompensasjon til andre land. Dette kan være "Corporate Action – Witholding tax". Skattesatsen vil være forskjellig i andre land, og må legges til for å få korrekt skattepliktig bruttobeløp. Om du er trukket for kildeskatt på utbyttekompensasjon i utlandet kan du ikke søke om fradrag for dette via RF 1147. Kredittfradrag kan du kun søke om dersom utbyttet relaterer seg til en aksje du faktisk er innehaver av. Andre skatter og avgifter, for eksempel "Italian Fiancial Transaction Tax" som er en særavgift, kan etter en konkret vurdering være en fradragsberettiget kostnad.

Dersom kontoen er i annen valuta enn norske kroner, kan du bruke gjennomsnittskursen for året for å finne korrekte skattemessige verdier. Denne finner du blant annet på Norges Bank sine sider.

Formuesverdi

Total formuesverdi finner du i feltet "End Equity" under Kontosaldo/Account Summary. Dette inneholder total kontantbeholdning + urealisert gevinst/tap på åpne posisjoner.