Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

DC_Infotekst_F

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
6 2 DC1S1
7 2 DC1S1

Svartittel:

Brødtekst:

Beregning av formuesverdien for CFD-kontrakter

En CFD regnes som et eget formuesobjekt. Når du eide CFD-kontrakter ved utgangen av året, utgjør formuesverdien den latente gevinsten ved en tenkt stengning av kontrakten ved nyttår. Tilsvarende vil ett latent tap regnes som gjeld. Den latente gevinsten eller tapet skal være angitt i årsrapporten du får fra den finansaktøren du bruker. Dersom verdien av andelene er oppgitt i utenlandsk valuta, benyttes kursen per 31.12. for å regne om formuesverdien til norske kroner. Valutakursene er tilgjengelige på Norges Bank sine hjemmesider.