Alle temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser nå regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

DC_Infotekst_I

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
8 2 DC1S1 OR DC2S1

Svartittel:

Brødtekst:

Beregning av formuesverdien for kontantinnskudd

Kontantbeholdningen som står inne på CFD kontoen er ikke forhåndsutfylt på skattemeldingen. Dette må derfor føres i post 4.6.2 "Annen formue utland". Dersom beholdningen er oppgitt i utenlandsk valuta, benyttes kursen per 31.12. for å regne om formuesverdien til norske kroner. Valutakursene er tilgjengelige på Norges Bank sine hjemmesider.