DC_Preutfylling

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
2 2
1 2

Svartittel:

Brødtekst:

CFDer (Contract for difference) er ikke forhåndsutfylt i skattemeldingen. Du er selv ansvarlig for å fylle ut eventuelle tap/gevinster og formue.

CFDer er ikke noterte verdipapirer, men et derivat som utstedes av en Finansinstitusjon, og hvor finansinstitusjonen fungerer som motpart. Handel i CFDer blir ikke forhåndsutfylt i skattemeldingen. Du er selv ansvarlig for å fylle ut alle detaljer rundt gevinst/tap og eventuell formue forbundet med handel i CFDer.