DO_Ikke_Skattemessig_Betydning

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
39 1 DO5S2 AND (DO9S2 OR DO10S2)
30 1 DO13S2 AND DO16S2

Svartittel:

Brødtekst:

Ingen skattemessige effekter

Når du ikke eide eller hadde utstedte opsjoner ved utgangen av året og ikke har redusert beholdningen gjennom året, skal du ikke føre noe i skattemeldingen din.