DO_Innehaver_Anskaffelse_Arbeidsforhold

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
28 1 DO8S2

Svartittel:

Brødtekst:

Inngangsverdi

Når du har anskaffet opsjonen gjennom arbeidsforhold er inngangsverdien lik det du betalte for opsjonen (opsjonspremien). Opsjoner gjennom arbeidsforhold er vanligvis anskaffet uten opsjonspremie. I slike tilfeller er inngangsverdien kroner 0.