DO_Innehaver_Anskaffelse_Arv

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
29 1 DO8S3

Svartittel:

Brødtekst:

Inngangsverdi

Når du har mottatt en opsjon som arv gjelder kontinuitetsprinsippet. Kontinuitetsprinsippet innebærer at du som arvemottaker trer inn i arvelaters inngangsverdi. Inngangsverdien på arvelaters opsjon blir dermed overtatt av deg som mottaker.