DO_Innehaver_Anskaffelse_Kjøpt

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
26 1 DO8S1

Svartittel:

Brødtekst:

Inngangsverdi

Din inngangsverdi på opsjonen vil være lik det du har betalt for opsjonen (opsjonspremien).