DO_Innehaver_Eksempel_Anskaffelse_Arv

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
30 3 DO8S3

Svartittel:

Brødtekst:

Eksempel

  • Arvelater kjøper en opsjon for kroner 10 000
  • Før opsjonens innløsningstidspunkt arver du opsjonen

Din inngangsverdi på opsjonen er kroner 10 000.