DO_Innehaver_Eksempel_Anskaffelse_Kjøpt

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
27 3 DO8S1

Svartittel:

Brødtekst:

Eksempel

  • Du har inngått en opsjonsavtale om rett til kjøp av 1 000 aksjer for kroner 100 000
  • Ved inngåelse av opsjonsavtalen betaler du kroner 10 000 i opsjonspremie

Din inngangsverdi på opsjonen er kroner 10 000.