DO_Innehaver_Eksempel_Formue_Call_Børsnotert

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
33 3 DO2S1 AND DO3S1 AND (DO9S1 OR DO10S1)

Svartittel:

Brødtekst:

Eksempel

  • Du har inngått en opsjonsavtale om rett til kjøp av 1 000 aksjer med innløsningskurs kroner 100
  • Per 31.12. har aksjene en markedsverdi (sluttkurs) på kroner 118
Skattepliktig formue blir da:

Markedsverdi for aksjene per 31.12.                         kroner 118 000

-  Innløsningspris for aksjene etter opsjonsavtalen    kroner 100 000

= Formuesverdi for opsjonen                                    kroner   18 000