DO_Innehaver_Eksempel_Formue_Put_Børsnotert

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
35 3 DO2S1 AND DO3S2 AND (DO9S1 OR DO10S1)

Svartittel:

Brødtekst:

Eksempel

Du har inngått en opsjonsavtale om rett til salg av 1 000 aksjer med innløsningskurs kroner 120

Per 31.12. har aksjene en markedsverdi (sluttkurs) på kroner 100

Skattepliktig formue blir da:

Innløsningspris for aksjene etter opsjonsavtalen                 kroner 120 000

-  Markedsverdi for aksjene per 31.12.                                 kroner 100 000

= Formuesverdi for opsjonen                                                kroner   20 000