DO_Innehaver_Eksempel_Reduksjon_Bortfall_Vederlag

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
25 3 DO7S2

Svartittel:

Brødtekst:

Eksempel

Du er innehaver av en opsjon, og utsteder betaler deg kroner 10 000 for å fri seg fra sine plikter til å oppfylle vilkårene ved opsjonen. Din utgangsverdi er kroner 10 000.