Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

DO_Innehaver_Eksempel_Reduksjon_Call_Innløsning

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
20 3 DO3S1 AND DO6S3

Svartittel:

Brødtekst:

Eksempel

  • Du har inngått en opsjonsavtale med avtalt innløsningskurs på 1 000 aksjer for kroner 100 000
  • Markedsverdien til aksjene er på innløsningstidspunktet kroner 118 000
  • Opsjonen oppfylles ved differanseavregning og du mottar et avregningsbeløp
  • Dine transaksjonskostnader i forbindelse med innløsningen er kroner 500
Din utgangsverdi beregnes som følger:

Markedsverdi for aksjene                  kroner 118 000

-  Innløsningskurs for aksjene            kroner 100 000

-  Transaksjonskostnader                  kroner        500

= Utgangsverdi for opsjonen             kroner   17 500