DO_Innehaver_Eksempel_Reduksjon_Call_Innløsning_Konvertert

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
14 3 DO3S1 AND DO6S2

Svartittel:

Brødtekst:

Eksempel

  • Du har inngått en opsjonsavtale om rett til kjøp av 1 000 aksjer (underliggende objekt) for kroner 100 000
  • Markedsverdien til aksjene er på innløsningstidspunktet kroner 118 000
  • Du benytter din rett og innløser kjøpsopsjonen med levering av aksjene
  • Dine transaksjonskostnader i forbindelse med innløsningen er kroner 500
Din utgangsverdi beregnes som følger:

Markedsverdi for aksjene                    kroner 118 000

-  Innløsningspris for aksjene              kroner 100 000

-  Transaksjonskostnader                    kroner        500

= Utgangsverdi for opsjonen               kroner   17 500