DO_Innehaver_Eksempel_Reduksjon_Put_Innløsning

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
22 3 DO3S2 AND DO6S3

Svartittel:

Brødtekst:

Eksempel

  • Du har inngått en opsjonsavtale om rett til å selge 1 000 aksjer (underliggende objekt) for kroner 100 000
  • Markedsverdien til aksjene er på innløsningstidspunktet kroner 80 000
  • Du benytter din rett og innløser salgsopsjonen med levering av aksjene
  • Dine transaksjonskostnader i forbindelse med innløsningen er kroner 500
Din utgangsverdi beregnes som følger:

Innløsningspris for aksjene               kroner 100 000

-  Markedsverdi for aksjene              kroner   80 000

-  Transaksjonskostnader                 kroner        500

= Utgangsverdi for opsjonen            kroner   19 500