DO_Innehaver_Eksempel_Reduksjon_Stengning

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
12 3 DO6S1

Svartittel:

Brødtekst:

Eksempel

Du er innehaver av en opsjon som du selger for kroner 10 000. Kostnadene i forbindelse med salget var kroner 1 000.

Din utgangsverdi blir:

Salgssum                     kroner 10 000

-  Kostnader                 kroner   1 000

= Utgangsverdi            kroner   9 000