DO_Innehaver_Formue_Arbeidsforhold

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
37 1 (DO8S2 AND (DO9S1 OR DO10S1)) OR DO11S1

Svartittel:

Brødtekst:

Dersom det er knyttet ytterligere betingelser til opsjonen enn de som følger av selve opsjonsbegrepet, foreligger det en betinget opsjon. Slike opsjoner anses ikke som formue så lenge bruken av opsjonen er avhengig av ytterligere betingelser. Slike ytterligere betingelser kan for eksempel være at du fortsatt er ansatt på en bestemt dato. Først når denne datoen er passert vil opsjonen være skattepliktig som formue.