DO_Innehaver_Formue_Call_Børsnotert

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
32 1 DO2S1 AND DO3S1 AND (DO9S1 OR DO10S1)

Svartittel:

Brødtekst:

Formue

Opsjonshandler blir ikke forhåndsutfylt på skattemeldingen, og du er selv ansvarlig for å fylle ut skattepliktig formue i forbindelse med opsjonshandel.

Positiv verdi av finansielle opsjoner per 31.12. i inntektsåret er skattepliktig formue for deg som innehaver. Formuesverdien av kjøpsopsjoner, når underliggende objekt er børsnotert, fastsettes til en eventuell positiv differanse mellom markedsverdi på underliggende objekt og innløsningskurs.

Dersom markedsverdien for det underliggende objektet er lavere enn innløsningskursen, slik at opsjonen ikke hadde positiv verdi per 31.12., skal du ikke føre noen formue eller gjeld i skattemeldingen.