DO_Innehaver_Formue_Ikke_Børsnotert

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
36 1 DO2S2 AND (DO9S1 OR DO10S1)

Svartittel:

Brødtekst:

Formue

Opsjonshandler blir ikke forhåndsutfylt på skattemeldingen, og du er selv ansvarlig for å fylle ut skattepliktig formue i forbindelse med opsjonshandel.

Formuesverdien av opsjoner, når underliggende objekt ikke er børsnotert, fastsettes til antatt salgsverdi for opsjonen.