Noen temasider og kalkulatorer for hjelp med skattemeldingen (selvangivelsen) viser regelverk og satser for 2016. Innholdet vil være oppdatert med 2017-satser og regelverk før skattemeldingen for 2017 åpner i april.

DO_Innehaver_Formue_Put_Børsnotert

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
34 1 DO2S1 AND DO3S2 AND (DO9S1 OR DO10S1)

Svartittel:

Brødtekst:

Formue

Opsjonshandler blir ikke forhåndsutfylt på skattemeldingen, og du er selv ansvarlig for å fylle ut skattepliktig formue i forbindelse med opsjonshandel.

Positiv verdi av finansielle opsjoner per 31.12. i inntektsåret er skattepliktig formue for deg som innehaver. Formuesverdien av salgsopsjoner, når underliggende objekt er børsnotert, fastsettes til eventuell positiv differanse mellom innløsningskurs og markedsverdien på det underliggende objektet.

Dersom markedsverdien for det underliggende objektet er høyere enn innløsningskursen, slik at opsjonen ikke hadde positiv verdi per 31.12., skal du ikke føre noen formue eller gjeld i skattemeldingen.