DO_Innehaver_Formue_Utland

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
38 1 DO1S2 AND (DO9S1 OR DO10S1)

Svartittel:

Brødtekst:

Er verdien av opsjonen oppgitt i utenlandsk valuta?

Dersom verdien av opsjonen er oppgitt i utenlandsk valuta, benyttes kursen per 31.12. for å regne om formuesverdien til norske kroner. Valutakursene er tilgjengelige på Norges Bank sine hjemmesider.