DO_Innehaver_Realisasjon

SvarType Sorteringsrekkefølge: Kriterium:
9 1 DO8S1 OR DO8S3

Svartittel:

Brødtekst:

Slik beregner du skattepliktig gevinst / fradragsberettiget tap

Opsjonshandler blir ikke forhåndsutfylt på skattemeldingen, og du er selv ansvarlig for å fylle ut skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap i forbindelse med opsjonshandelen.

I veilederen brukes begrepene inngangsverdi og utgangsverdi. Inngangsverdien er den skattemessige verdien du anskaffet opsjonen for, pluss eventuelle omkostninger. Utgangsverdien er den skattemessige verdien du realiserte opsjonen for, minus eventuelle omkostninger.

Du beregner skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap på følgende måte:

Utgangsverdi

-  Inngangsverdi

= Skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap